Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

cellistkalice
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
3888 8863
cellistkalice
5391 845b
Reposted fromfungi fungi viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
6034 1dcb 500
cellistkalice

July 10 2015

cellistkalice
culturenlifestyle:

Fashion Illustrations Use Colorful Foods

Artist Gretchen Röehrs composes ingenious fashion illustrations by models’ silhouette’s and couture garments with colorful food items. The foods are manipulated by placing them carefully, slicing them, or molding them into place to follow the pattern of fabric and figures. The variety of textures are seen in the twisted banana, the layers artichoke, and deeply colorful foods ranging from leafy greens to a vibrant fuchsia. 

cellistkalice
Reposted fromgruetze gruetze viaMysticen Mysticen
cellistkalice
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viadyingfordance dyingfordance
cellistkalice

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
cellistkalice
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viawyliczanka wyliczanka
cellistkalice
8437 771e
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viajustonebullet justonebullet
cellistkalice
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
cellistkalice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl